An idea is like a spark. It might fizzle out and be forgotten, but It can ignite minds and start something big. We refuel ideas to make them stand out and stand for something.

RECENT WORK


Identita značky řetězce malých obchodů s potravinami.


Vizuální styl online nástroje pro ukládání receptů.


Brand for car rental company.


A family house extension


Lávky v Uherském Brodě


Projekt obnovy unikátního jezera v Chomutově.


Brand identity for a brewery from a Czech town of Turnov.


The visual identity for a physiotherapist. story: The human spine is a result of more than 500 million years of […]


Public competition entry.


Makro/Metro store remodelling concept


Brownfield development concept


Elementary school extension


Brand identity for doctor's and destist's office.


Mountain cottage near the Czech-Polish border.


Brand for titanium spinal implants.


Identita značky bistra Přírodovědecké fakulty UK.


Cultural centre in Slatiňany.


The Wine-making Holding Company Brand


A brand for a fresh spring rolls pop-up bistro.


Dům na okraji Křivoklátských lesů.


Public park on site of an old cemetery.


Studie lávky pro Ždár nad Sázavou


A new brand for a printing company.


Návrh do architektonické soutěže.


ABOUT REFUEL

contact